ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดการส่งหลักฐานการสมัครสอบและประวัติอาชญกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการส่งหลักฐานการสมัครสอบและประวัติอาชญกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างเอกสารการจ่าหน้าซอง
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ขั้นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ขั้นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบคำร้องสิทธิคะแนนเพิ่ม
การรายงานตัวทดสอบความสามารถทางกีฬา
ประกาศรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวทดสอบความสามารถทางกีฬา

1. การรายงานตัวทดสอบความสามารถทางกีฬา ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ หลังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาฟุตบอล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาฮอกกี้

2. การรายงานตัวทดสอบความสามารถทางกีฬา ณ หน้าศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ ด้านหน้าวิทยาลัยการทัพบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬากรีฑา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาจักรยาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาเทนนิส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาแบดมินตัน

3. การรายงานตัวทดสอบความสามารถทางกีฬา ณ หอเสนาปฎิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาฟุตซอล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาเปตอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาฟันดาบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬามวย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬามวย (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬายิงปืน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประเภทกีฬาว่ายน้ำ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
คลิกที่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ) ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
แนวคำถามสอบสัมภาษณ์พิจารณาบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน แนวคำถามสอบสัมภาษณ์พิจารณาบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบสอบถามถามผู้ปกครอง การสอบสัมภาษณ์พิจารณาบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ก. ขนาดพิกัดของร่างกายและบัญชีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย นักเรียนนายสิบทหารบก พ.ศ. 2563
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้มีความสามารถทางการกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ)

   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 1 วัน ในเวลาราชการ
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย ,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร