ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ การเลือกตำแหน่งบรรจุ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี 2564
คลิกที่นี่เพื่อดู ขั้นตอนการปฏิบัติ การเลือกตำแหน่งบรรจุ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี 2564
แนวทางการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางการสอบสัมภาษณ์ นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. สายงานสัสดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2 สายงานการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. สายงานการสารวัตรทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. สายงานทั่วไป
ประกาศกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ข
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก จ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภาคผนวก ฉ

   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 1 วัน ในเวลาราชการ
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย ,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร