ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศผลการสอบขั้นที่ 2 (รอบสุดท้าย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ขั้นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 
   
  กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ยกเลิกประกาศฉบับเดิม และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 
   
  คำแนะนำการรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 
   


 


 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร


1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน  
2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครของท่าน ได้ที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะใบสมัคร" เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปถ่ายและวุฒิการศึกษาของท่าน หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 3 วัน ในเวลาราชการ  
3. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ สถานะใบสมัครของผู้สมัคร “ผ่าน” เท่านั้น  
4. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่ายและสำเนาวุฒิการศึกษา เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร