พิมพ์ใบคำร้องสิทธิ
คะแนนเพิ่ม

ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560  
   
   
  คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร


1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน  
2. ผู้สมัครจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ เมื่อ ทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์  
3. ผู้สมัครกรุณาเตรียมไฟล์รูปถ่าย,และสำเนาใบสำคัญทางทหาร เพื่อใช้ในการกรอกใบสมัคร  

 
 

powered by