กลุ่มและตำแหน่งที่ต้องการสอบ


รหัส
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาในสาขา - ทาง จำนวน เพศ เหล่า จังหวัดที่บรรจุ