ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 

  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผู้สอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
 
   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบเเรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 และการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
 
   
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศกองทัพบก เรื่องการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและสอบคัดเลือกตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
 
   

 


 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร


1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน  
  2. ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. https://www.facebook.com/thaidotcom หรือ Line ID : @thaijobjob  
     
     

 
 

powered by