ประกาศ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 

  ประกาศกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
 
   
  ประกาศกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วย นอก ทบ. ประจาปีงบประมาณ 2563  
 
 
   

 


 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร


1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน  
  2. ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. https://www.facebook.com/thaidotcom หรือ Line ID : @thaijobjob หรือ Email : online@inet.co.th  
     
     

 
 

powered by